Τραγούδι Εβδομάδας

Για αυτή την εβδομάδα στις προτιμήσεις των ακροατών για το αγαπημενό του κομμάτι βρίσκεται ο Αναστάσιος Ράμμος και το κομμάτι σε "Σε δυό μόνο Μάτια"